Podpora Vokabuláře webového

Během let 2020–2022 je Vokabulář webový podporován MŠMT ČR, projektem „Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy“ (LINDAT/CLARIAH-CZ, č. LM2018101).

V letech 2016–2019 byl provoz Vokabuláře webového zajišťován v rámci projektu MŠMT č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (RIDICS).

Obsahová náplň a technická vylepšení Vokabuláře webového jsou od roku 2016 částečně hrazena z projektu Strategie AV21 v rámci výzkumného programu Paměť v digitálním věku.

Rozhojnění Vokabuláře webového o nové zdroje bylo v letech 2012–2015 podpořeno projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 „Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB)“.

Vokabulář webový dále vznikal v rámci projektů GA ČR č. P406/10/1140 „Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází)“ a č. GA ČR č. P406/10/1153 „Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování“.

V letech 2005–2011 byla tvorba Vokabuláře webového podporována též projektem MŠMT ČR LC 546 „Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)“.

logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).